Trainingen praktijkopleiding

Mijn trainingen zijn altijd maatwerk en de thema’s stem ik af op de specifieke doelgroep, actualiteit en de situatie.
Bij maatwerk voor organisaties verbinden we de individuele leerbehoeftes van deelnemers aan de organisatiedoelstellingen en we ontwikkelen het benodigde materiaal en stemmen dit af op de organisatie. De praktische en interactieve aanpak staat voorop! Dat houdt in dat er veel ruimte is voor het oefenen van vaardigheden, feedback, reflectie en eigen ervaring/ inbreng van deelnemers.
Mijn trainingen en workshops zijn allemaal samengesteld binnen de thema’s Werk/loopbaan en Mobiliteit, Duurzaam inzetbaarheid, Vitaliteit, Werkgeluk alsmede Beroepspraktijkvorming/ Praktijkopleiding. Verder worden ze in overleg zowel op locatie als online aangeboden of in een combinatie van beiden.

Trainingen praktijkopleiding

Ruim tien jaar heb ik eerst als praktijkopleider en later als BPV coördinator gewerkt. Het voornaamste doel daarbij: het realiseren van voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers, verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk en een goed leerklimaat.
Als onderdeel van de beroepspraktijkvorming trainde en coachte ik de werk/stagebegeleiders bij het begeleiden van de leerwerkkandidaten en stagiairs (bbl en bol-ers).

Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk voor het leerklimaat en vindt u blijven leren en ontwikkelen en beschikken over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers belangrijk. Bovendien krijgt uw organisatie de kans zich extra te profileren bij stagiairs en ze als talent aan zich te binden (eigen kweekvijver). Het inkopen van BPV ondersteuning in de vorm van deskundigheidsbevordering/training van praktijkopleiders en/of stagebegeleiders kan u daarbij helpen. Resultaat : een goed leerklimaat waarbij stagiairs begeleid worden door deskundige werkbegeleiders met een betere afstemming tussen onderwijs en beroepspraktijk.

Als praktijkopleider ben je coach, begeleider en coördinator van leerlingen, collega’s, studenten of stagiaires die binnen jouw organisatie werkzaam zijn of stage lopen. Jij begeleidt ze om ervoor te zorgen dat ze hun taken snel onder de knie krijgen en zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Ben jij (binnenkort) verantwoordelijk voor deze begeleiding en wil je leren hoe je dit effectief aanpakt, of wil je jouw huidige vaardigheden aanscherpen? Schrijf je dan in voor de training Praktijkopleider.

Waarom een training praktijkopleiding?

Voor je organisatie en voor stagiair(e)s is het belangrijk om te weten hoe een succesvolle stage eruit ziet. Voor de student kan dit betekenen dat hij/zij straks met enthousiasme en zelfvertrouwen begint aan een baan bij je organisatie. Veel organisaties hebben te kampen met hoge werkdruk, hoog verzuim en druk op werving en selectie en inwerken van nieuwe medewerkers en bbl/stagiairs instroom.

Om deze druk aan te kunnen nemen veel organisaties een praktijk coördinator of praktijkopleider aan. Deze persoon vormt als het ware de spil tussen de opleiders (hogescholen en ROC’s), de stagebegeleiders, de managers en de stagiairs.

Verder is goed kunnen begeleiden van een aankomend professional een vak apart. Begeleid jij al een poos stagiair(e)s en/of stagebegeleiders en wil je nu eindelijk wel eens meer coachend en progressie-gericht begeleiden?

Kan je wel wat meer tips en trucs gebruiken bij het begeleiden? We bieden je in deze training concrete handvatten en inzichten voor het begeleiden en beoordelen van allerhande situaties waarmee je als praktijkopleider te maken krijgt en we gaan actief aan de slag als het gaat om coachend begeleiden van (aankomend) vakprofessionals.

Aan het eind van de training ga je geïnspireerd en met nieuwe inzichten naar huis.

Andere trainingen die ik al veel heb mogen verzorgen zijn:

-Basistraining stagebegeleiding,
-Verdiepingstraining stagebegeleiding
-Training stagebeoordeling

Meer informatie over loopbaantrainingen?

Laat hieronder je naam en telefoonnummer achter, en ik neem contact met je op voor een afspraak!